Medlemmarnas frågor

Som medlem i Svenska Podengo Portuguêsklubben är du välkommen till oss med dina frågor och förslag. Du kan exempelvis göra på något av nedanstående sätt.

Delta vid årsmötet
Välkommen att delta vid klubbens årsmöte där du kan göra din röst hörd. Kallelse till årsmöte utfärdas och delges enligt klubben stadgar. Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte avlämnas till styrelsen senast 4 veckor innan mötet (poststämpel räknas). Vill du skicka en motion till styrelsen inför årsmötet behöver du göra det på rätt sätt, se SKKs info här.

Skicka e-post till oss
Vill du nå hela styrelsen på en gång med din fråga skickar du ditt mail till sppk@podengoklubben.se. Allmänna frågor är du välkommen med till medlemsservice@podengoklubben.se. Behöver du få direktkontakt med en viss funktion eller kommitté inom klubben så har vi en sida med samtliga kontaktpersoner.

Frågor, önskemål och förslag som behandlades på styrelsemöte i Orsa 2016-10-01

BPH

Flera medlemmar har hört av sig till styrelsen och frågat om klubben har synpunkter på, eller klassar en hund som skotträdd, om hundägaren väljer att avstå momentet skott vid BPH-prov (Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund), läs mer om BPH här.


Svar: Vi som rasklubb varken ifrågasätter eller har synpunkter på enskilda hundägares val angående momentet skott, och rasklubben för inget eget resultatregister.

Hedersmedlem

Fråga om hedersmedlem.


Svar: Enligt stadgarna kan hedersmedlem, efter förslag från styrelsen, antas vid ett årsmöte. Styrelsen behöver därför få in en motion med förslaget, där även en historik/motivering anges. Här kan du läsa om hur en motion skrivs.

Årsbok

Årsbok Förslag till styrelsen att klubben skulle kunna göra en årsbok.


Svar: Styrelsen tackar för trevligt förslag. Dock finns inte utrymme för en årsbok då redaktörerna i nuläget har fullt jobb med medlemstidningen, hemsidan och annat redaktionellt material. Prioritet just nu är att istället försöka öka antalet utgåvor av medlemstidningen per år.

Årets Podengo

Flera frågor/önskemål om Årets Podengo har inkommit.


a) Räknas klubbens bägge rasspecialer i poängräkningen om man ställer ut på både inofficiell eller officiell? Kan upplevas otydligt i texten på hemsidan.


b) Från när räknas poängresultat om man blir medlem i klubben senare på året?


c) Skulle resultatlistan för Årets Podengo kunna uppdateras oftare?


d) Förslag har inkommit att ha en parallell tävling, ”Årets Allroundpodengo”, då många medlemmar kör andra aktiviteter än utställning med sin hund. Tävlingen skulle innehålla flera olika grenar.


Svar:


a) Ja, bägge specialerna räknas enligt regler angivna på hemsidan: ”Poängresultaten från de 5 bästa officiella utställningarna plus klubbens rasspecialer räknas samman. På utställningar (inkl. specialerna) ges poäng för följande placering i bästa hane/tik enligt nedanstående tabell.” Not. Tabellen kan ses klubbens hemsida. I lydelsen som handlar om antalet deltagarpoäng anges att poäng ges på rasspecialerna (plural), dvs oavsett om den är inofficiell eller officiell: ”På rasspecialerna (inofficiell eller officiell) erhåller alla hundar 5 deltagarpoäng, utöver ev. andra poäng.” Styrelsen beklagar om texten på något sätt kan misstolkas, och ska se över om formuleringen bör ändras.


b) Vid dags dato har poäng räknats från det kalenderår hundägaren blev medlem. Styrelsen avser dock att till årsmötet inkomma med en proposition angående poängräkningen.


c) Resultatlistan för Årets Podengo uppdateras 4-5 ggr per år, ibland oftare. Då resultaten vid varje tillfälle manuellt måste hämtas, räknas och sammanställas från SKKs sida, är uppdatering oftare inte aktuell i nuläget.


d) Styrelsen tackar för förslaget om Årets Allround Podengo och föreslår att medlem som inkommit med förslaget skriver en motion till årsmötet.

Rasparaden Stora hundmässan 2016

Önskemål har inkommit om att få gå i rasparaden under Stora hundmässan i Stockholm.


Svar: Åsa Floderus och Lizette Björkefall kommer att hjälpa till att samordna representationen av Podengo under paraden. Styrelsen tackar Åsa och Lizette för det!

Vi vill tacka våra medlemmar för frågor och engagemang!

Styrelsen
Svenska Podengo Portuguêsklubben


Page Title 1

Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque pena tibus et magnis dis parturient modayn test.

Read More
Page Title 2

Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque pena tibus et magnis dis parturient modayn test.

Read More
Page Title 3

Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque pena tibus et magnis dis parturient modayn test.

Read More
Page Title 4

Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque pena tibus et magnis dis parturient modayn test.

Read More
Page Title 5

Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque pena tibus et magnis dis parturient modayn test.

Read More