Viktig info om personuppgifter!

Det har kommit en ny dataskyddslag inom EU, GDPR – General Data Protection Regulation. Lagen gäller från den 25 maj 2018 och innebär flera viktiga förändringar i hur företag, föreningar och myndigheter får samla in och behandla information om dig, läs mer här!