Kallelse till Svenska Podengo Portuguesklubben årsmöte.

 

Datum: Måndag den 6 mars 2023

Tid: 19.00

Plats: Digitalt via Zoom.
Varje deltagare bör ha tillgång till en dator, surfplatta eller mobil.

 

Medlem som önskar delta på mötet skickar en anmälan till klubbens sekreterare sekreterare@podengoklubben.se, senast den 27 februari.

(Enligt SKKs rekommendationer är föranmälan obligatorisk så att medlemskap kan kontrolleras i förväg och ett giltigt medlemskap krävs för deltagande.)

 

En länk med inbjudan till mötet och info hur du gör för att koppla upp dig kommer skickas ut via e-post till den som anmält sig till mötet.

Anmälan måste därför innehålla: Ditt namn och en mejladress som inbjudan och möteshandlingar ska mejlas till.

 

Årsmöteshandlingarna kommer att publiceras på klubbens hemsida senast två veckor före mötet. Efter att anmälningstiden gått ut kommer handlingarna även att mejlas till er som anmält deltagande. Motioner till årsmötet skall inkomma senast den 13 februari 2023.

Motioner skickas till sekreterare@podengoklubben.se

 

Styrelsen Svenska Podengo Portuguesklubben
2023-02-06


2023-02-20 Dokument inför årsmötet (nedladdningsbara pdf-filer)

Dagordning årsmöte - Verksamhetsberättelse - Verksamhetsplan

Budget - Balansrapport 2022 (uppdaterad 6/3) - Resultaträkning 2022 (uppdaterad 6/3) - Revisionsberättelse