BPHBeteende- och Personlighetsbeskrivning HundTa reda på din hunds mentala egenskaper och personlighet. Hur reagerar hunden i mötet med främmande människor och föremål, hur nyfiken är den efter att den blivit överraskad och hur lekfull är den i jämförelse med andra hundar? Detta och mycket mer får du reda på genom BPH.

Mentalbeskrivning hund


Nedan text är tagen från SKK's "MENTALBESKRIVNING Hund",

en folder som du även kan ladda ner till din dator genom att klicka HÄR.


Nu har du möjlighet att få veta mer om din hunds mentala egenskaper och
personlighet. Hur lekfull är just din hund, hur reagerar den i mötet med en
främmande människa och hur nyfiken är den efter att den blivit överraskad?
Genom att delta på BPH får du reda på detta - och mycket mer!Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning
Beteende- och personlighetsbeskrivning
hund, BPH, finns på flera håll i landet.
Den är utformad för att passa alla hundar,
oavsett ras.
En BPH-beskrivning tar ca 30 minuter.
Beskrivningen innehåller sju moment och
syftar till att ge en bild av hur hunden
reagerar på och hanterar olika situationer.
Det handlar bl a om att möta främmande
personer, att leka och leta efter mat och att
stöta på överraskningar. Om du vill kan
också hundens reaktion vid skott prövas.
Du kan ha en hel del glädje och nytta av
att få din hund BPH-beskriven! Utifrån de
reaktioner din hund visar vid de olika momenten kommer du att få en uppfattning
om var den har sina starka sidor och under
vilka omständigheter den kanske behöver
stöd och uppmuntran. Kanske kan du
också få en förklaring till uppträdande och
agerande hos din hund som du uppfattar
som krävande eller oönskade.
Det är till god hjälp för special - och rasklubbar, hunduppfödare och hundägare att ha ett

verktyg som under ordnade och beprövade
former beskriver mentaliteten hos såväl tilltänkta avelsdjur som familje-, sällskaps- och
arbetande hundar. För den som går i hundköpartankar kan BPH ge en fingervisning
om mentaliteten hos föräldradjuren till den
valpkull man är intresserad av.
Varje BPH-beskriven hund bidrar med en
liten del till ökad kännedom och förståelse
för just den rasens egenskaper och särdrag
men också för vår hundpopulations mentalitet i stort.
Din hund måste ha fyllt 12 månader för
att kunna genomgå BPH. Det finns ingen
övre åldersgräns. Den ska vara ID-märkt och
vaccinerad. Oregistrerade hundar måste ha
tävlingslicens. Du som ägare eller förare ska
vara medlem i SKK eller i special-/rasklubb.
Det fordras inga förberedelser och det finns
inga krav på att din hund ska vara lydig.
Vill du inte släppa den lös kan den ha lina
på sig. Du som hundägare behöver inte ha
några förkunskaper och du får instruktioner
av testledaren om hur du ska gå till väga vid
varje moment.

I BPH INGÅR FÖLJANDE MOMENT


Hundens hela beskrivning redovisas i SKK Avelsdata på www.skk.se

Där hittar du också mer information om Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH

1. FRÄMMANDE PERSON


Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet med en främmande person och hur
glad den blir vid möte.

Man tittar också på hundens tendens till oro och/eller undvikande beteenden, hundens behov av att hävda sig eller att visa underkastelse mot testledaren samt om hunden avvisar umgänget med aggression

2. FÖREMÅLSLEK


Både hundägare och testledare leker med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, dels hundens allmänna attityd i leken.

3. MATINRESSE


Hunden får prova att ta godbitar, såväl
egna favoriter som av standardiserad
modell, ur burkar vars lock antingen är
öppna eller olika hårt åtskruvade. Syftet
är dokumentera hur mycket hunden är
villig att jobba för att nå sina godisar och
hundens allmänna intresse för mat.

4. ÖVERRASKNING


En silhuett av en person i halvfigur reses
hastigt upp framför hunden när den
kommer gående. Här iakttas exempelvis
om hunden blir arg eller rädd men också
hur lätt den har att övervinna en negativ
känslomässig upplevelse. Den tredje delen som dokumenteras är hur engagerad hunden är av att lösa uppgiften.

5. SKRAMMEL


En metalltrumma med en kedja i, genererar ett högt skramlande ljud som startar när hunden närmar sig. Hunden får gå fram och nosa på trumman. Syftet är att undersöka hundens reaktion vid oväntade ljud.

6. NÄRMANDE PERSON


En person klädd i kappa, bredbrättad hatt
och mörka solglasögon närmar sig långsamt hunden. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och står stilla. Hunden släpps fram för att undersöka och ta kontakt. Momentet ska mäta hundens reaktioner i möte med människor i situationer som kan upplevas som avvikande.

7. UNDERLAG


Hunden och föraren går över avvikande
underlag. Syftet är att se hur bekväm hunden är med att gå på annorlunda underlag.

8. SKOTT (valfritt moment)


Två skott skjuts ca 50 m från ekipaget, ett
när hund och förare är i rörelse, ett när de
står still. Syftet är att dokumentera eventuell reaktion vid skott.

Efter att hunden har genomgått samtliga
moment gör beskrivaren en sammanfattning av hundens agerande.


Avsikten är att ge en mer övergripande bild av hunden, t ex om den är trygg, glad i människor, energisk etc

 Klubbens anmärkning:


BPH ÄR INGET "PROV"!


Det är viktigt att påpeka att BPH inte är något "prov", se SKK's beskrivning här:


”BPH är just en beskrivning och inte en prov– eller testform.

Det betyder att din hund inte får betyg, poäng eller kan vinna priser.

Inte heller får hunden beteckningen godkänd/icke godkänd.

BPH är en officiell merit och när du och din hund gått BPH noteras beskrivningen som genomförd.”REGLER FÖR ATT DELTA


Nedan text är tagen från SKK's "MENTALBESKRIVNING Hund",

en folder som du även kan ladda ner till din dator genom att klicka HÄR.


BPH är anpassat för alla hundar, även oregistrerade hundar kan delta. Men det finns några krav för att delta:


  • Hunden måste ha fyllt 1 år
  • Hunden måste vara ID-märkt
  • Ägaren/Föraren måste vara medlem i en länsklubb eller en rasklubb/specialklubb (medlemsbeviset måste uppvisas för BPH-arrangör på plats. Bli medlem i Podengoklubben HÄR).


Observera att oregistrerad hund måste inneha tävlingslicens (TAVLIC) utfärdad av SKK och att speciella karensregler gäller för kemiskt kastrerad hund. Hos SKK kan du kontrollera vad som gäller för just din hund. Läs även broschyren Regler för BPH nedan.


Läs mer om reglerna i SKK's broschyr, "Regler för BPH". Den hittar du HÄR!


BPH 2018


I samarbete med Podengo Friends Sweden bokades ett antal BPH-banor, helt eller delvis, exklusivt för Podengos.

Utöver dessa tillfällen har fler podengos gjort BPH vid andra tider och platser under året.


Utifrån alla reaktioner från ekipagen har det varit roliga och uppskattade dagar där både ägare och beskrivare blivit överraskade av den lilla podengo på banan. Det har verkligen varit övervägande positivt men såklart även ett och annat moment som någon kan upplevt lite knepigare.

Här kan du se en liten film från BPH med Podengos!

Från Nykvarn 2018-05-26. Film: Bert-Åke Byqvist Juninger

BPH

UPPFÖDARDIPLOM


I januari 2018 tilldelades en av klubbens uppfödare, som allra första Podengokennel, SKK´s BPH Uppfödardiplom. 

Grattis till Björkbygdens kennel som i team med sina valpköpare hittills genomfört 8 st BPH!


Svenska Kennelklubbens BPH-uppfödardiplom har tagits fram för att premiera de uppfödare som både deltar på BPH med de egna hundarna och uppmuntrar valpköpare att gå BPH-banan med sina hundar.


För att få diplomet krävs att minst 5 hundar av samma ras från samma uppfödare genomfört BPH.