REGLER FÖR VALPHÄNVISNINGÄr du ägare av en kennel, medlem i klubben, står med på vår uppfödarlista samt uppfyller reglerna nedan för valphänvisning är du välkommen att gratis annonsera dina parningar och födda valpar.


Välj längre ner om du vill anmäla för parning eller valpar.


Avelsregler för att få valphänvisning från Svenska Podengo Portuguêsklubbens hemsida:

  • Medlemskap i Svenska Podengo Português Klubben krävs.
  • Kombinationen ska ha en inavelsgrad på högst 6,25 %.
  • Båda föräldrarna ska med aktuell kull ha haft högst ca 12 valpar i Sverige.
  • Det ska framgå patellastatus på kullens föräldrar. Saknas undersökningsresultat ska det också framgå.


Utöver ovan avelsregler så ansvarar annonsören för:

  • Att informationen i annonsen stämmer.
  • Att annonsören har godkännande från eventuell fotograf att bilden/bilderna får användas i annonsen. Är fotograden utomstående så skall fotografens namn vara med i anmälningen så att dennes namn kan tas med i annonsen.


På SKK Avelsdata är det lätt att göra en provparning.


Om en förälder är registrerad i annat land än Sverige, Norge eller Finland behöver stamtavlan och eventuellt patellaintyg (gäller även Norge) bifogas. Intygen kan bifogas som fil i samband med anmälan av kullen.


Vid frågor, kontakta oss via sppk@podengoklubben.se