Svenska Podengo Portuguêsklubben

Svenska Podengo Portuguêsklubben (SPPK) är en ideell förening som bland annat har som målsättning att bevaka och arbeta med frågor av rasspecifikt intresse för hundägare och uppfödare samt att skapa goda relationer mellan omvärlden och hundägaren.


SPPK:s stadgar och protokoll hittar du här.


Behöver du kontakta klubben så kan du skriva till sppk@podengoklubben.se

Önskar du kontakta styrelsen, så hittar du våra kontaktuppgifter HÄR