RASSTANDARD


Läs hela rasstandarden HÄR.

RAS

Rasspecifik Avelsstrategi


Läs hela RAS HÄR.

Uppladdad 2024-01-21. Godkänd av SKK, 2022.

RASKOMPENDIUM


Läs raskompendium HÄR.

HÄLSOENKÄT

2022-02-21


Klubben har skapat en hälsoenkät som innehåller ett antal frågor rörande din hunds hälsa. Syftet med enkäten är samla kunskap inför klubbens RAS-arbete och tar cirka 10-15 minuter att svara på. Vi är väldigt tacksamma över ditt bidrag.


Länk till hälsoenkäten hittar du HÄR.