PODENGOKLUBBENS

STYRELSE

  Svenska Podengo Portuguêsklubbens styrelse 2023/2024

  Irma Aalto
  Ordförande


  ordforande@podengoklubben.se

  Anette Edlander
  Vice Ordförande


  viceordforande@podengoklubben.se

  Susanne Segersten
  Sekreterare/Ledamot


  sekreterare@podengoklubben.se

  Monica Högberg
  Kassör/Ledamot


  kassor@podengoklubben.se

  Lotta Bengtsson
  Ledamot


  ledamot@podengoklubben.se

  Agneta Ohlström
  Suppleant


  suppleant1@podengoklubben.se

  Bild kommer snart

  Caroline Samuelsson Frid

  Suppleant


  suppleant2@podengoklubben.se

  ANDRA FUNKTIONER

  I KLUBBEN


  Revisorer

  Eva Oesman och Jörgen Oinonen

  revisor@podengoklubben.se

  revisor2@podengoklubben.se


  Revisorsuppleanter

  Mari Lind och Siw Lagerbäck


  Valberedning

  Jan Segersten (sammankallande), Annie Swenning och Håkan Lind

  valberedningen@podengoklubben.se


  Redaktör/Hemsida

  Annie Swenning

  redaktor@podengoklubben.se



  KOMMITTÉER


  Utställningskommitén

  Information kommer


  Informations- och utbildningskommitén

  Information kommer


  Avelskommitén

  Information kommer

  avelskommitten@podengoklubben.se