PODENGOKLUBBENS

STYRELSE

  Svenska Podengo Portuguêsklubbens styrelse 2021

  Ordförande

  Irma Aalto


  Email: ordforande@podengoklubben.se

  Vice Ordförande

  Anette Edlander


  Email: viceordforande@podengoklubben.se

  Sekreterare

  Susanne Segersten


  Email: sekreterare@podengoklubben.se

  Kassör (extern)

  Gunnel Samuelsson


  Email: kassor@podengoklubben.se

  Ledamot/Redaktör

  Annie Swenning


  Email: redaktor@podengoklubben.se

  Suppleant

  Lilian Larsson


  Email: -

  ANDRA FUNKTIONER

  I KLUBBEN


  Revisorer

  Eva Oesman och Jörgen Oinonen

  revisor@podengoklubben.se

  revisor2@podengoklubben.se


  Revisorsuppleanter

  Information inom kort


  Valberedning

  Jan Segersten (sammankallande), Håkan Lind och Åke Esperi

  valberedningen@podengoklubben.se  KOMMITTÉER


  Utställningskommitén

  Information kommer


  Informations- och utbildningskommitén

  Information kommer


  Avelskommitén

  Information kommer

  avelskommitten@podengoklubben.se