Kallelse till Svenska Podengo Portuguesklubben årsmöte.

 

Datum: Måndag den 4 mars 2024

Tid: 19.00

Plats: Digitalt via Zoom.

Varje deltagare bör ha tillgång till en dator, surfplatta eller mobil.


Medlem som önskar delta på mötet skickar en anmälan till klubbens sekreterare sekreterare@podengoklubben.se, senast den 26 februari.

(Enligt SKKs rekommendationer är föranmälan obligatorisk så att medlemskap kan kontrolleras i förväg och ett giltigt medlemskap krävs för deltagande.)


En länk med inbjudan till mötet och info hur du gör för att koppla upp dig kommer skickas ut via e-post till den som anmält sig till mötet.

Anmälan måste därför innehålla: Ditt namn och en mejladress som inbjudan och möteshandlingar ska mejlas till.


Årsmöteshandlingarna kommer att publiceras på klubbens hemsida senast två veckor före mötet. Efter att anmälningstiden gått ut kommer handlingarna även att mejlas till er som anmält deltagande. Motioner till årsmötet skall inkomma senast den 12 februari 2023.Motioner skickas till sekreterare@podengoklubben.se Styrelsen Svenska Podengo Portuguesklubben


Dokument inför årsmötet (nedladdningsbara pdf-filer)

Verksamhetsberättelse 2023

Rätt dagordning för årsmötet (uppdaterad 2024-03-03)